ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Badania kardiologiczne

Badania kardiologiczne to jedne z najważniejszych badań organizmu ludzkiego, ponieważ w ich przebiegu ocenie podlega mięsień sercowy oraz tętnice.

l.p.Nazwa badania lub zabieguCena*
1.Echo serca210 PLN
2.EKG75 PLN
3.Holter ciśnieniowy180 PLN
4.Holter EKG180 PLN
5.Holter EKG 12 odprowadzeniowy 24h220 PLN

Echo serca

Echo serca (echokardiografia) jest badaniem, w którym uzyskuje się obrazy ruchomych struktur serca (komór, zastawek, przedsionków, dużych naczyń)poprzez zastosowanie zjawiska odbijania się fal ultradźwiękowych (niesłyszalnych dla ludzkiego ucha)od tkanek serca.

W czasie echokardiografii dzięki zastosowaniu zjawiska Dopplera możliwe jest również badanie i kolorowe obrazowanie prędkości przepływu krwi w sercu i naczyniach. Badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce).

Echo serca jest badaniem nieszkodliwym, więc nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonywania.

Wskazania do badania:

  • wady serca wrodzone i nabyte,
  • zapalenie mięśnia sercowego,
  • bakteryjne zapalenie wsierdzia,
  • choroby mięśnia sercowego,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • choroba zakrzepowo-zatorowa,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • choroby naczyń (np. tętniak aorty),
  • choroby sercowo-płucne (nadciśnienie płucne, zatorowość płucna),
  • choroby osierdzia (np. płyn w jamie osierdzia, tamponada serca).

Badanie EKG 

Elektrokardiogram zwykle nazywany EKG jest to zarejestrowana elektryczna aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej. Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca.

Holter ciśnieniowy

Holter ciśnieniowy czyli inaczej 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia oraz co godzinę w nocy – niezależnie od pacjenta.

Holter EKG

Rutynowo wykonywany zapis EKG pozwala na parominutową zaledwie rejestrację czynności elektrycznej serca (EKG), natomiast metoda Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego. Rejestracja zapisu odbywać się może w dwóch systemach. System tradycyjny polega na zapisie sygnału na taśmie magnetycznej w rejestratorze noszonym przez badanego i analizie tego sygnału w stacjonarnym urządzeniu z szybkością 60-240 -krotnie większą od szybkości rejestracji.