ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Badanie ECHO serca

Badanie ECHO serca

Badanie ECHO należy do obrazowych badań nieinwazyjnych. Może być przezklatkowe lub przezprzełykowe. Ma ono na celu anatomiczną ocenę jam oraz zastawek serca, a także przepływ krwi, czy kurczliwość mięśnia sercowego. Badanie jest wykonywane, gdy istnieją nieprawidłowości w funkcjonowaniu serca lub istnieje ich podejrzenie.

Badanie ECHO trwa zwykle mniej niż pół godziny i nie jest bolesne. ECHO przezklatkowe nie wymaga zaangażowania oraz przygotowania ze strony pacjenta. W przypadku badania przezprzełykowego pacjent musi być na czczo i wykonać wcześniej EKG oraz RTG klatki piersiowej. W przypadku dzieci badanie ECHO można wykonywać już od 2 miesiąca życia.

Choć badanie ECHO jest bezpieczne i nieinwazyjne, istnieje kilka przeciwwskazań do jego wykonania. Należą do nich m.in. urazy klatki piersiowej, astma oskrzelowa, niestabilna choroba wieńcowa czy założony gips. Do badania ECHO wykorzystywane są ultradźwięki odbijające się od badanych struktur. Często nazywane jest ono „USG serca”. Fale mają częstotliwość od 1 do 10 MHz.