ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Category Archive : Choroby

Choroby naczyń krwionośnych to grupa schorzeń o często niejasnym pochodzeniu. Schorzenia te charakteryzują się występowaniem stanów zapalnych. Zajmują zarówno najmniejsze, jak i największe naczynia i dotyczą tak tętnic, jak i żył. Nie wszystkie są tak samo niebezpieczne dla zdrowia i życia. Każda z nich wymaga jednak konsultacji z lekarzem i ścisłego stosowania się do wydanych […]

Choroby żył i tętnic, nazywane też chorobami naczyń, to grupa zróżnicowanych zaburzeń. Obejmuje zarówno wady wrodzone, jak i infekcje, zapalenia i urazy. W skład chorób żył i tętnic wchodzą również zmiany zwyrodnieniowe, choroby nowotworowe oraz zakrzepowe i uciskowe. Wśród chorób tętnic wymienia się zarówno te, które prowadzą do ich zwężenia, jak i te, których skutkiem […]

Choroby układu krążenia, czyli serca oraz naczyń, to schorzenia, które występują coraz częściej w naszej populacji. Wiele z nich wywołanych jest czynnikami środowiskowymi, niektóre także związane są z wiekiem. Część z nich to choroby wrodzone, które diagnozuje się u dzieci lub młodych dorosłych. Choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów na świecie. Najczęstsze z nich, […]

O nadciśnieniu tętniczym mówi się wówczas, gdy jego wartości wzrosną powyżej 140 mm Hg (skurczowe) i 90 mm Hg (rozkurczowe). Wyróżnia się dwa rodzaje nadciśnienia tętniczego w zależności od genezy ich powstawania: 1. Nadciśnienie pierwotne, które dotyczy większości przypadków i powstaje na podłożu genetycznym oraz środowiskowym. Jego powstawanie nie jest do końca jasne i nie dowiedziono […]

Choroba Hortona to przewlekła choroba o podłożu zapalnym, często ziarniniakowa, dotykająca duże i średnie naczynia krwionośne (czyli aortę i jej odgałęzienia). Stan zapalny jest najczęściej zlokalizowany w tętnicy skroniowej. Choroba ta dotyczy zazwyczaj osób starszych po 70 roku życia. Jej etiologia nie jest do końca wyjaśniona, ale wiadomo, że ma ścisły związek z polimialgią reumatyczną. O […]