ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Choroby serca i układu naczyniowego

Choroby serca i układu naczyniowego

Choroby układu krążenia, czyli serca oraz naczyń, to schorzenia, które występują coraz częściej w naszej populacji. Wiele z nich wywołanych jest czynnikami środowiskowymi, niektóre także związane są z wiekiem. Część z nich to choroby wrodzone, które diagnozuje się u dzieci lub młodych dorosłych.

Choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów na świecie. Najczęstsze z nich, prowadzące do zgonu to choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca czy miażdżyca. Choroby te mogą występować także rodzinnie, poprzez predyspozycje genetyczne. Większe ryzyko ich wystąpienia dotyczy mężczyzn niż kobiet, a także osób starszych.

Wśród czynników ryzyka chorób serca i układu naczyniowego można zaliczyć m.in. małą aktywność fizyczną, otyłość, palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, podwyższone stężenie cholesterolu oraz trójglicerydów, a także cukrzycę. Istotne w profilaktyce oraz leczeniu chorób układu krążenia są: zmiana nawyków żywieniowych, redukcja masy ciała, odpowiednio dopasowana aktywność fizyczna, a także leczenie chorób współistniejących.

Related Tags