ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Holter EKG

Holter EKG to badanie, które pozwala na wielogodzinną rejestrację czynności elektrycznej serca (EKG) w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego. Rejestracja zapisu odbywać się może w dwóch systemach: tradycyjnym i w czasie rzeczywistym. System tradycyjny polega na zapisie sygnału na taśmie magnetycznej w rejestratorze noszonym przez badanego i analizie tego sygnału w stacjonarnym urządzeniu. System oparty na rejestracji sygnału w czasie rzeczywistym wykorzystuje urządzenie rejestrujące jako analizator zapisywanego sygnału .

Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca, umożliwiając rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego .

Wskazania do badania Holter EKG obejmują diagnostykę zaburzeń rytmu, ocenę skuteczności leczenia antyarytmicznego, ocenę czynności sztucznego rozrusznika oraz ocenę niedokrwienia mięśnia sercowego ¹.

Badanie Holter EKG jest dostępne prywatnie w Warszawie w przychodni ALFA-LEK. Cena badania wynosi 180 PLN i nie wymaga skierowania ani wcześniejszego przygotowania .